Escola de tenis

La nostra escola de tenis està dirigida per la Sonia Alonso.
Contacte:
Telèfon: +34 687 60 19 08
Correu: alonso.pintor.sonia@gmail.com

Quotes

Soci

 • El Club Tennis Canet 1971, és un club privat, i, per tant, és necessari  ser-ne soci per fer-ne ús i  gaudir de les instal·lacions.
 • La condició de soci del Club, permet gaudir de totes les instal·lacions tots els dies de l’any, a excepció dels 2 únics dies en que el Club romana tancat, Nadal i Cap d’any.
 • Els familiars directes (esposa/marit i fills menors d’edat) d’un soci adult, poden fer ús dels vestidors, el frontó, mini tennis i la piscina, sense necessitat de pagar cap invitació.
 • El Club des del passat 2020 dóna l’oportunitat de llogar pista aquelles persones no sòcies de l’entitat
 • Com a soci del club tens l’oportunitat de portar una persona de fora el club els dies d’entre setmana excloent els festius pagant la invitació corresponent de 10€
 • Si mes no, des del passat 2019 tot soci de ple dret gaudir d’una invitació trimestral per així poder gaudir de les instal·lacions amb algun invitat.
 • La condició de SOCI del Club Tennis Canet 1971, té les següents quotes, en funció de les franges d’edat indicades :

Adults (socis homes i/o dones majors de 18 anys) 160€ (QUOTA TRIMESTRAL)

Junior – de 10 a 18 anys

80€ (QUOTA TRIMESTRAL)

Infantil – de 0 a 10 anys    

27 € (QUOTA TRIMESTRAL)

Informació Important per a totes dues modalitats:

 • Les quotes de soci es cobraran per domiciliació bancària el primer dia laborable de cada trimestre.
 • Les Llicències Federatives i les taquilles es cobren junt amb el rebut del primer trimestre.
 • En cas de voler sol·licitar l’alta o la baixa federativa, s’ha de fer per mail a ctcanet1971@gmail.com, abans del 15 de desembre. De no fer-ho així, el Club procedirà a la facturació sense dret a reclamació.
 • En cas de voler sol·licitar la baixa de soci,  s’ha de fer per mail a ctcanet1971@gmail.com, amb un mínim de 15 dies d’antelació del tancament d’un trimestre. De no fer-ho així, el Club procedirà a la facturació del següent trimestre, sense dret a reclamació.

Soci d’entrenament

Donat que hi ha persones únicament interessades a fer classes, però que no fan ús de la resta d’instal·lacions del Club (pistes i piscina), disposem d’una modalitat que anomenem SOCI D’ENTRENAMENT (exclusivament per alumnes de l’escola ). Aquesta és una quota molt reduïda, que permet iniciar-se al món del tennis a l’escola, però, alhora, fer una petita contribució pel bon manteniment de les instal·lacions del Club.

Els Socis d’Entrenament, podran fer us de les pistes pagant una invitació reduïda de 5€, mentre que el seu convidat, haurà de pagar igualment els 10€ d’invitació. A l’igual que els socis, els convidats no podran jugar únicament els dissabtes i diumenges al matí.

Adults (socis homes i/o dones majors de 18 anys)

40€ (QUOTA TRIMESTRAL)

Junior – de 10 a 18 anys

33€ (QUOTA TRIMESTRAL)

Infantil – de 0 a 9 anys  

17 (QUOTA TRIMESTRAL)

Soci transitori

L’alta de Soci Transitori (per 1 únic trimestre) tindrà un cost de

 • 239,00 € per adults
 • 164,83 € per menors de 18 anys.

Preu lloguer de pistes NO SOCI

Dilluns a Divendres   22€/pista

                           Caps de setmana i festius   35€/pista

Dilluns a Divendres   33€/pista

                           Caps de setmana i festius   50€/pista