Quotes

Soci

  • El Club Tennis Canet 1971, és un club privat, i, per tant, és necessari  ser-ne soci per fer-ne ús i  gaudir de les instal·lacions.
  • La condició de soci del Club, permet gaudir de totes les instal·lacions tots els dies de l’any, a excepció dels 2 únics dies en que el Club romana tancat, Nadal i Cap d’any.
  • Els familiars directes (esposa/marit i fills menors d’edat) d’un soci adult, poden fer ús dels vestidors, el frontó, mini tennis i la piscina, sense necessitat de pagar cap invitació.
  • El Club, no lloga pistes, i, per tant, només es podrà jugar a tennis essent SOCI o bé, com a convidat d’un soci, pagant la corresponent invitació (10 €) . Els socis poden portar convidats tots els dies de la setmana, a excepció dels dissabtes, diumenges i festius pel matí.
  • La condició de SOCI del Club Tennis Canet 1971, té les següents quotes, en funció de les franges d’edat indicades :

Adults (socis homes i/o dones majors de 18 anys) 150.00 € (QUOTA TRIMESTRAL)

Junior – de 10 a 18 anys 75,00 € (QUOTA TRIMESTRAL)

Infantil – de 0 a 10 anys    25,00 € (QUOTA TRIMESTRAL)

L’alta de Soci Transitori (per 1 únic trimestre) tindrà un cost de 225,50 € per adults i 155,50 € per menors de 18 anys.

Soci d’entrenament

Donat que hi ha persones únicament interessades a fer classes, però que no fan ús de la resta d’instal·lacions del Club (pistes i piscina), disposem d’una modalitat que anomenem SOCI D’ENTRENAMENT (exclusivament per alumnes de l’escola ). Aquesta és una quota molt reduïda, que permet iniciar-se al món del tennis a l’escola, però, alhora, fer una petita contribució pel bon manteniment de les instal·lacions del Club.

Adults (socis homes i/o dones majors de 18 anys) 36,00 € (QUOTA TRIMESTRAL)

Junior – de 10 a 18 anys 30,00 € (QUOTA TRIMESTRAL)

Infantil – de 0 a 9 anys  15,00 € (QUOTA TRIMESTRAL)

Els Socis d’Entrenament, podran fer us de les pistes pagant una invitació reduïda de 5€, mentre que el seu convidat, haurà de pagar igualment els 10€ d’invitació. A l’igual que els socis, els convidats no podran jugar únicament els dissabtes i diumenges al matí.

Informació Important per a totes dues modalitats:

  • Les quotes de soci es cobraran per domiciliació bancària el primer dia laborable de cada trimestre.
  • Les Llicències Federatives i les taquilles es cobren junt amb el rebut del primer trimestre.
  • En cas de voler sol·licitar l’alta o la baixa federativa, s’ha de fer per mail a ctcanet1971@gmail.com, abans del 15 de desembre. De no fer-ho així, el Club procedirà a la facturació sense dret a reclamació.
  • En cas de voler sol·licitar la baixa de soci,  s’ha de fer per mail a ctcanet1971@gmail.com, amb un mínim de 15 dies d’antelació del tancament d’un trimestre. De no fer-ho així, el Club procedirà a la facturació del següent trimestre, sense dret a reclamació.