Contacte administració

Si desitja passar-se en contactes amb nosaltres

 • Via e-mail al: ctcanet1971@gmail.com
 • Via telefònica al: +34 93.794.11.48
 • Via correu:
  • Direcció:
   Apartat, 75
   08360 Canet de Mar (BCN)

Escola tennis i casal estiu

Contacte de Sonia Alonso, directora escola tennis

 • Via e-mail al: alonso.pintor.sonia@gmail.com 
 • Via telefònica al: +34 687.60.19.08